Hoàn tiền lên tới $1.00 cho mỗi sản phẩm bán được

PrintBase Cashback Program

14 ngày dùng thử miễn phí. Không yêu cầu thẻ tín dụng.

Tự động tham gia ngay khi mở store PrintBase.

Tiền được hoàn mỗi ngày.

Cashback

Những lợi ích chỉ có ở PrintBase CashBack

Tích luỹ sản phẩm nhanh chóng với cách tính tích luỹ theo user.

Dễ dàng đạt hạn mức 500+, 1000+ khi sản phẩm được cộng dồn theo 2 nhóm Gold Base và Silver Base. 

Không cần đợi đến cuối tháng, tiền được hoàn mỗi ngày ngay khi đạt hạn mức.

Chương trình hoàn tiền không giới hạn, lên tới $1.00 /sản phẩm khi bạn sử dụng PrintBase

Nhóm sản phẩm và hạn mức hoàn tiền

Gold Base

Bảng so sánh mức hoàn tiền 2 nhóm sản phẩm Gold Base và Silver Base

Sản phẩm tích luỹ tính được tính theo user.

User sẽ nhận được tiền hoàn hàng ngày vào tài khoản (kể từ ngày đạt hạn mức).

Tiền hoàn mỗi ngày được tính dựa trên tổng số item user bán được trong vòng 30 ngày trước đó.

Lưu ý

Cơ chế hoạt động của PrintBase Cashback

Các đơn refund do khách cancel đơn sẽ không được tính.

!

Những store scam hoặc vi phạm DMCA sẽ không đủ điều kiện tham gia.

!

Các câu hỏi thường gặp

Bạn chỉ cần có store PrintBase là sẽ được tự động tham gia.

Tôi có phải đăng kí để tham gia chương trình không?

Khi nào tôi sẽ nhận được tiền cashback?

Bạn sẽ nhận được cashback hàng ngày ngay khi đạt số lượng minimum theo nhóm sản phẩm trong 30 ngày vừa rồi. Tiền cashback sẽ được gửi vào 0 giờ đêm giờ GMT (7am giờ VN).

Lượng sản phẩm tích luỹ sẽ được tính trên từng user chứ không phải theo store, nên nếu bạn chuyển store mà vẫn giữ account cũ thì vẫn được tính.

Nếu tôi chuyển store thì có được cộng dồn sản phẩm để tích luỹ không?

Nếu tôi có sản phẩm bị refund hoặc cancel thì cashback của tôi có bị trừ hay không?

Trong trường hợp đó, số tiền cashback tương ứng với sản phẩm đó sẽ bị trừ đi vào ngày sản phẩm đó bị refund/cancel. 

Cashback hằng ngày của bạn sẽ được tính dựa trên tổng số sản phẩm bán được trong vòng 30 ngày vừa qua.

Hãy cho tôi ví dụ về số cashback tôi nhận được hàng ngày?

Ví dụ 1: Với các sản phẩm thuộc nhóm Gold Base, 29 ngày trước bạn bán được 701 sản phẩm, ngày hôm nay bán được 200 sản phẩm. Vậy toàn bộ 200 sản phẩm của ngày hôm nay sẽ được tính với rate $0.5/sản phẩm (do tổng sản phẩm trong 30 ngày đạt hạn mức 501-1000).

Ví dụ 2: Với các sản phẩm thuộc nhóm Gold Base, 29 ngày trước bạn bán được 901 sản phẩm, ngày hôm nay bán được 200 sản phẩm. Vậy sẽ có 100 sản phẩm được tính với rate $0.5/sản phẩm, và 100 sản phẩm được tính với rate $1/sản phẩm.

Thêm đơn mỗi giờ, hoàn tiền mỗi ngày

cùng PrintBase Cashback Program 

© PrintBase 2020. All rights reserved.